Friday, April 10, 2009

Mog Mogan Vaddta


Mog Mogan Vaddta

Udka vinnem doriak mol na, uzvadda vinnem suriak valor na, fulam vinnem zhaddak suropai na toxench moga vinnem mon'xak orth na. Mog korunk ani mog gheunk hantunuch mon'xachi sopurnn khoxalkai asa, ani hich khoxalkai onnbhovunk monis axeta. Mog mhollear pon’ttentlem tel, zache vorvim pon’tti zollti ani uzvaddit urta. Mog mhollear mukhel chavi, zache vorvim sogllim khoxalkayechim daram ugtim zatat. Mog korunk (create) zaina, punn to apunnuch zata. Fulam apunn zaun fulunk zai, tednach tachi sobitai chodd vell togta. Punn amchea hatamni fuloilolea fulachi sobitai rokddich bavta. Dusrea utramni, mog konnacheanuch vikto gheunk zaina, punn to fukott mellta. Ani fukott mell'lolo mog khoro mog. Punn mog hea utracho veglloch somoz apnnailolo amkam dixtti poddta. Mogachea nanvan, mogacho fog ani fogacho bhog zal'lo dixtti poddta. Punn khorea mogacho orth kitem?
Tuvem tujea jivitant kednam mog kela? Oxem konnak vicharit zalear, 'na' oso zobab amkam melltolo. Mog hem utor aikoloearuch, amchim tornnatim chedde-cheddvam modlo mog mhonn somzotat. Mog mhollear ek khor bhavna, zache vorvim tujem kalliz, dusrea kallzak bhett'ta. Mogachi kholai somdira itli khol, tacho thav amchean gheunk zaina, punn to fokot onnbhovunk zata.Udok mon'xak jiv dita ani jiv kaddta, toso mog mon'xak jiv dita ani jiv kaddta. Mog nasloleak mog dilo zalear, taka jiyeupacho novo orth mellta punn, mogan jiyetoleacho mog sanddlo zalear, taka anik jiyeupachi koslich umed aschi na. Zonn ekleak mogi asta, magir tea mogiachem rup khoinchem-i asum. Cheddeak-cheddvachem, ixttak ixttachem, avoi-bapaik bhurgeanchem, bhavnanchem, bhurgeank xemai-xepaichem vo avoi-bapaichem, adi. Oso mogiacho veg-vegllo somoz asa. He nodrentlean ami soglim mogianch.
‘I LOVE YOU’, hanv tuzo mog kortam him utram aiz sovai zaleant. Konn kannak-ui mhonnta ani fottoita. Him utram cheddvachea kallzant rig korunk ek 'password' koxem zalam. Hea utrantlo orth kitlo moladik to aichea mog kornnaramni somzun, vaprunk zai. “Mog mogan vaddta” hem sot. Karonn aidonantlem udok vaddounk udkachi goroz, punn anik kitem-i ghalun udok vaddounk chintlem zalear, udkachi nitollsann vetoli. Toxench mog, mog diunuch vaddounk zai. Ragan-krodhan mog vaddona punn mogachi nitollsann vochun mogacho thoinch xevott zata.
Fattich amchea vorgantlea folkeacher (board), “love is blind” him utram vachun mhojem mon chintnamni ghuspolem. Tench vachun mhozo ek sangati oxem udgarlo, “love is blind” mhonnttat ani 'blindly’ kazar zatat.” Oi, mog kudd'ddo ani kudd'ddeaponnanuch kazar zavop mhollear, khorea mogacho xevott. Karonn, mog zata tednam khoincheach ani koslech vostuchi vo gunnanchi allabondi asona, punn don-ui mon’xam eka-mekachea gunnank soddun, ogunnak kudd'ddim zatat. Zaite pavtti oxi got zal'li amkam mell'lea astoli ki, nhovro kallo vo boro dispi nhoi, punn vokol gori-pitt ani rupan bhangar. Hanche modem itli ontor ason-ui tim koxim mogant poddunk xoktat? Hoch proxn magir amkam suttavo zaina. Magir ho proxn vokol-nhovreakuch vicharlear, tanche-i lagim ghoddie tuka zap diunk zaunchem na, karonn ho zaun asa mogacho jadu, to konnakuch somzona, punn dogaincheanuch to onnbhovunk zata. Mhojea onnbhova pormannem, monis kitlo-i sobit vo sundor diso, tacho mog ani tachi avodd tachea bhitorlea kallzacheruch adarloli asta.
Aichea somazant amkam zaite mog korpi bhett'tat punn mogall kallzache thoddech astat. Mog korop ani mogall zavop hem vegllem. Mon'xak ghoddie mog zait, punn ho mog koso dakoll korpacho hachi zannvikai nasot zalear, koslo faido? Jivitant mogall zaun mog jikhun ghevop hantum vegllich umed asta.

Roman Rodrigues

No comments: